مولتی پارامتر

مولتی پارامتر,مولتی پارامتر آزمایشگاهی,مولتی پارامتر ازمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات ازمایشگاهی,فروش مولتی پارامتر,فروش مولتی پارامتر ازمایشگاهی,فروش مولتی پارامتر آزمایشگاهی,فروش تجهیزات آزمایشگاهی,فروش تجهیزات ازمایشگاهی,قیمت مولتی پارامتر,قیمت تجهیزات آزمایشگاهی,قیمت تجهیزات ازمایشگاهی,قیمت مولتی پارامتر آزمایشگاهی,قیمت مولتی پارامتر ازمایشگاهی,نمایندگی فروش مولتی پارامتر,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی

فروش انواع مولتی پارامتر آزمایشگاهی

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های سنجشی ، از قبیل PH متر ، هدایت سنجش ، کدورت سنج ، کارل فیشر ، مولتی پارامتر ، اسپکتروفتومتر ، فلیم فتومترهای کلینیکال و ... از کمپانی های متروم (METROHM) ، جن وی (JENWAY) ، WTW ، هانا (HANNA)

 

جن وی

 

       

 

دستگاه مولتی پارامتر 3540

اطلاعات بیشتر