مولتی پارامتر

مولتی پارامتر,مولتی پارامتر آزمایشگاهی,مولتی پارامتر ازمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات ازمایشگاهی,فروش مولتی پارامتر,فروش مولتی پارامتر ازمایشگاهی,فروش مولتی پارامتر آزمایشگاهی,فروش تجهیزات آزمایشگاهی,فروش تجهیزات ازمایشگاهی,قیمت مولتی پارامتر,قیمت تجهیزات آزمایشگاهی,قیمت تجهیزات ازمایشگاهی,قیمت مولتی پارامتر آزمایشگاهی,قیمت مولتی پارامتر ازمایشگاهی,نمایندگی فروش مولتی پارامتر,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی

فروش انواع مولتی پارامتر آزمایشگاهی

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های سنجشی ، از قبیل PH متر ، هدایت سنجش ، کدورت سنج ، کارل فیشر ، مولتی پارامتر ، اسپکتروفتومتر ، فلیم فتومترهای کلینیکال و ... از کمپانی های متروم (METROHM) ، جن وی (JENWAY) ، WTW ، اشنایدر (LUDWIG SCHNEIDER) ،هانا (HANNA)

 

جن وی

 

       

 

دستگاه مولتی پارامتر 3540

اطلاعات بیشتر

 

       

 

 

آکوالیتیک

 

لاویباند
   

 

مولتی پارامتر پرتابل سری AL15

اطلاعات بیشتر

 

مولتی متر 150

اطلاعات بیشتر

   

 

 

آدوا

 

       

 

 

مولتی پارامتر رومیزی مدل AD8000

اطلاعات بیشتر

       

 

 

هانا

       

 

 

مولتی پارامتر پرتابل مدل hi9813-5

اطلاعات بیشتر

 

مولتی پارامتر رومیزی مدل HI2020-02

اطلاعات بیشتر

 

مولتی پارامتر قلمی مدل hi98130

اطلاعات بیشتر

 

 

لودویک اشنایدر آلمان

       

 

 

مولتی پارامتر دیجیتال مدل 100 PHYSICS

اطلاعات بیشتر

 

دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت مدل 51 PHYSICS 

اطلاعات بیشتر

 

مولتی پارامتر دیجیتال مدل PHYSICS300

اطلاعات بیشتر