فلیم فتومتر

تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات ازمایشگاهی,فروش تجهیزات آزمایشگاهی,فروش تجهیزات ازمایشگاهی,فلیم فتومتر,فلیم فتومتر آزمایشگاهی,فلیم فتومتر ازمایشگاهی,فروش فلیم فتومتر,فروش فلیم فتومتر آزمایشگاهی,فروش فلیم فتومتر ازمایشگاهی,قیمت فلیم فتومتر,قیمت فلیم فتومتر آزمایشگاهی,قیمت فلیم فتومتر ازمایشگاهی,نمایندگی فروش فلیم فتومتر,نمایندگی خدمات فلیم فتومتر

انواع دستگاه های سنجشی ، از قبیل PH متر ، هدایت سنجش ، کدورت سنج ، کارل فیشر ، اسپکتروفتومتر ، فلیم فتومترهای کلینیکال از کمپانی های متروم ، جن وی JENWAY، WTW ، هانا HANNA

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب ( مانند BOD متر ، COD متر ) ، جارتست ، کدورت سنج ، اکسیژن متر ، انکوباتور یخچالدار ، انواع اسپکتروفتومتر و فتومترهای گوناگون ، کیت های سنجش و ... از کمپانی های لاویباند (LOVIBOND) ، آکوالیتیک (AQUALYTIC) ، PALINTEST ،( JENWAY)

 

 

جن وی

       

 

فلیم فتومترصنعتی PFP7

اطلاعات بیشتر

 

فلیم فتومتر کلینیکال PFP7/C

اطلاعات بیشتر

   

B W B

 

 

       

 

دستگاه فلیم فتومتر BWB

اطلاعات بیشتر

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


دیدگاه خود را بیان کنید