آون ها

آون,آون ازمایشگاهی,آون آزمایشگاهی,اون,اون آزمایشگاهی,اون ازمایشگاهی,دستگاه فور,دستگاه فور آزمایشگاهی,دستگاه فور ازمایشگاهی,فروش آون,فروش اون,فروش آون آزمایشگاهی,فروش آون ازمایشگاهی,فروش اون آزمایشگاهی,فروش اون ازمایشگاهی,فروش دستگاه فور,فروش دستگاه فور آزمایشگاهی,فروش دستگاه فور ازمایشگاهی,قیمت دستگاه فور,قیمت دستگاه فور آزمایشگاهی,قیمت فور ازمایشگاهی,قیمت آون,قیمت اون,قیمت آون آزمایشگاهی,قیمت آون ازمایشگاهی,قیمت اون آزمایشگاهی,قیمت اون ازمایشگاهی,آون بیندر,اون بیندر,فروش آون بیندر,فروش اون بیندر,قیمت آون بیندر,قیمت اون بیندر,دستگاه فور بیندر,فروش دستگاه فور بیندر,قیمت دستگاه فور بیندر,فروش انواع آون,نمایندگی فروش آون ممرت,فروش اون ممرت,نمایندگی فروش انواع دستگاه فور,نمایندگی فروش انکوباتور

فروش انواع دستگاه های فور آون ، آون خلاء ، انکوباتور یخچالدار ، انکوباتور CO2 ، بن ماری های معمولی و شیکر دار از کمپانی های ممرت MEMMERT و بیندر BINDER

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های فور (آون) ، آون خلاء ، انکوباتور یخچالدار ، انکوباتور CO2 ، بن ماری های معمولی و شیکر دار از کمپانی های ممرت (MEMMERT) و بیندر (BINDER)

 

 

بیندر

 

 

   

 

آون ED115، بیندر آلمان

اطلاعات بیشتر

آون ED53، بیندر آلمان

اطلاعات بیشتر

 

آون ED115 به همراه پورت RS442

اطلاعات بیشتر

 

آون FD115 فن دار

اطلاعات بیشتر

 

 

آون FD53 فن دار

اطلاعات بیشتر

 

 

 

آون ED53 به همراه پورت RS442

اطلاعات بیشتر

 

 

ممرت

 

   

 

آون آزمایشگاهی مدل UF30Plus/UN30Plus

اطلاعات بیشتر

 

 

آون پارافین مدل UNpa161

اطلاعات بیشتر

 

 

آون پارافین مدل UNpa55

اطلاعات بیشتر

 

 

 

آون آزمایشگاهی مدل UF160Plus/UN160Plus

اطلاعات بیشتر

 

 

آون آزمایشگاهی مدل UF30/UN30

توضیحات بیشتر

 

 

آون آزمایشگاهی مدل UF55Plus/UN55Plus 

توضیحات بیشتر

 

 

 

Pass-Through آون آزمایشگاهی مدل UFP600TS 

اطلاعات بیشتر

 

آون پارافین مدل UNpa110

اطلاعات بیشتر

 

آون آزمایشگاهی مدل UF110Plus/UN110Plus 

اطلاعات بیشتر

 

آون پارافین مدل UNpa30

اطلاعات بیشتر

 

 

 

آون آزمایشگاهی مدل UF260/UN260 

اطلاعات بیشتر

 

آون آزمایشگاهی مدل UّF75/UN75

اطلاعات بیشتر

 

 

 

آون آزمایشگاهی مدل UF450/UN450

اطلاعات بیشتر

 

 

آون آزمایشگاهی مدل UF75Plus/UN75Plus

اطلاعات بیشتر