اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر,اسپکتروفتومتر ازمایشگاهی,اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی,فروش اسپکتروفتومتر,فروش اسپکتروفتومتر ازمایشگاهی,فروش فروش اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی,قیمت اسپکتروفتومتر,قیمت اسپکتروفتومتر ازمایشگاهی,قیمت اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی,قیمت اسپکتروفتومتر دیجیتال,نمایندگی فروش اسپکتروفتومتر ,نمایندگی خدمات اسپکتروفتومتر ازمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات ازمایشگاهی,فروش تجهیزات آزمایشگاهی,فروش تجهیزات ازمایشگاهی,قیمت تجهیزات آزمایشگاهی,قیمت تجهیزات ازمایشگاهی,اسپکتروفتومتر لاویباند,اسپکتروفتومتر آکوالیتیک,فروش اسپکتروفتومتر لاویباند,فروش اسپکتروفتومتر آکوالیتیک,قیمت اسپکتروفتومتر لاویباند,قیمت اسپکتروفتومتر آکوالیتیک,ترازوی آزمایشگاهی,ترازوی ازمایشگاهی,ترازوی دیجیتال,فروش ترازوی آزمایشگاهی,فروش ترازوی ازمایشگاهی,فروش ترازوی دیجیتال,قیمت ترازوی آزمایشگاهی,قیمت ترازوی ازمایشگاهی,قیمت ترازوی دیجیتال,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی ازمایشگاهی,مواد شیمیایی مرک,فروش مواد شیمیایی مرک,قیمت مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی سیگما,فروش مواد شیمیایی سیگما,قیمت مواد شیمیایی سیگما

فروش انواع اسپکتروفتومتر دیجیتال آزمایشگاهی

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب ( مانند BOD متر ، COD متر ) ، جارتست ، کدورت سنج ، اکسیژن متر ، انکوباتور یخچالدار ، انواع اسپکتروفتومتر و فتومترهای گوناگون ، کیت های سنجش و ... از کمپانی های لاویباند (LOVIBOND) ، آکوالیتیک (AQUALYTIC) ، یونیکو (UNICO( JENWAY ) جن وی،

 

 

 

جن وی

       

اسپكتروفتومترUV/Visible مدل7315(Single Beam)

اطلاعات بیشتر

 

اسپكتروفتومتر (Split Beam UV/Visible) مدل 6715

اطلاعات بیشتر

 

اسپكتروفتومتر (Split double beam UV/Visible) مدل6705

اطلاعات بیشتر

 

اسپکتروفتومتر مرئی با قابلیت اسکن مدل 6700 جنوی

اطلاعات بیشتر

 

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 7310 با قابلیت اسکن جنوی

اطلاعات بیشتر

اسپکتروفتومتر مرئی 7300 جنوی

اطلاعات بیشتر

 

اسپکتروفتومتر دو پرتویی مدل 6850 ساخت جنوی

اطلاعات بیشتر

 

اسپکتروفتومتر UV/VISمدل 7305 ساخت جنوی

اطلاعات بیشتر

 

 اسپکتروفتومتر Vis مدل 7200 جنوی انگلستان

اطلاعات بیشتر

 

 

لاویباند

آکوالیتیک

   

 

اسپکتروفتومتر سری Al800، لاویباند ( آکوالیتیک ) آلمان

اطلاعات بیشتر

 

مجموعه اسپکتروفتومتریک جهت اندازه گیری پارمترهای پساب

اطلاعات بیشتر

   

 

 

یونیکو

 

       

 

 

اسپکتروفتومتر یونیکو مدل UV2150

اطلاعات بیشتر