کدورت سنج

کدورت سنج,کدورت سنج آزمایشگاهی,آنالیز آب,آنالیز فاضلاب,دستگاه آنالیز آب,دستگاه آنالیز فاضلاب,فروش دستگاه آنالیز آب,فروش دستگاه آنالیز فاضلاب,فروش کدورت سنج,فروش کدورت سنج ازمایشگاهی,قیمت دستگاه آنالیز آب,قیمت دستگاه آنالیز فاضلاب,قیمت کدورت سنج,فروش کدورت سنج دیجیتال,قیمت کدورت سنج دیجیتال

فروش انواع کدورت سنج دیجیتال آزمایشگاهی

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب ( مانند BOD متر ، COD متر ) ، جارتست ، کدورت سنج ، اکسیژن متر ، انکوباتور یخچالدار ، انواع اسپکتروفتومتر و فتومترهای گوناگون ، کیت های سنجش و ... از کمپانی های لاویباند (LOVIBOND) ، آکوالیتیک (AQUALYTIC) ، PALINTEST

 

 

لاویباند

 

آکوالیتیک

کدورت سنج رومیزی مدل AL450T-IR لاویباند (آکوالیتیک)

اطلاعات بیشتر

كدورت سنج پرتابل مدل AL250T-IR لاویباند (آکوالیتیک)

اطلاعات بیشتر

 

 

کدورت سنج رومیزی مدل Turbidirect

اطلاعات بیشتر

کدورت سنج پرتابل مدل Turbichek

اطلاعات بیشتر