انکوباتور

انکوباتور,انکوباتور آزمایشگاهی,انکوباتور یخچالدار,اینکوباتور,اینکوباتور آزمایشگاهی,اینکوباتور یخچالدار,فروش انکوباتور,فروش انکوباتور آزمایشگاهی,فروش انکوباتور یخچالدار,فروش اینکوباتور,فروش اینکوباتور یخچالدار,قیمت انکوباتور,قیمت انکوباتور آزمایشگاهی,قیمت انکوباتور یخچالدار,قیمت اینکوباتور,قیمت اینکوباتور آزمایشگاهی,قیمت اینکوباتور یخچالدار

انواع دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب مانند BOD متر ، COD متر ، جارتست ، کدورت سنج ، اکسیژن متر ، انکوباتور یخچالدار ، انواع اسپکتروفتومتر و فتومترهای گوناگون ، کیت های سنجش از کمپانی های لاویباند LOVIBOND ، آکوالیتیک AQUALYTIC ، PALINTEST

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب ( مانند BOD متر ، COD متر ) ، جارتست ، کدورت سنج ، اکسیژن متر ، انکوباتور یخچالدار ، انواع اسپکتروفتومتر و فتومترهای گوناگون ، کیت های سنجش و ... از کمپانی های لاویباند (LOVIBOND) ، آکوالیتیک (AQUALYTIC) ، PALINTEST

 

 

لاویباند

 

آکوالیتیک

اینکوباتورهای یخچالدار سری TC 

اطلاعات بیشتر

   

 

     

ممرت

   

 

انکوباتور یخچالدار مدل ICP55

اطلاعات بیشتر

 

انکوباتور آزمایشگاهی مدل IF30/IN30

اطلاعات بیشتر