ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی اوهاس امریکا

فروش ترازوی آزمایشگاهی,ترازوی آزمایشگاهی,ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی,ترازوی ازمایشگاهی اوهاس,ترازوی اوهاس آمریکا,فروش ترازوی اوهاس,فروش ترازوی آزمایشگاهی اوهاس,فروش ترازوی دقیق اوهاس,قیمت ترازوی اوهاس,نمایندگی ترازوی اوهاس,ترازوی ohaus,OHAUS scale,ohaus balance,ترازوی ازمایشگاهی اوهایوس,قیمت ترازوی اوهایوس,قیمت ترازوی ازمایشگاهی اوهایوس,نمایندگی ترازوی اوهایوس

ترازوی آنالیتیکال آزمایشگاهی اوهاس امریکا

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

ترازوهای آنالیتیکال و دقیق سری EX

اطلاعات بیشتر

ترازوهای آنالیتیکال سری DV

اطلاعات بیشتر
 

 

 

ترازوهای آنالیتیکال و دقیق سری EP

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای آنالیتیکال و دقیق سری AV

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای آنالیتیکال و دقیق سری PA

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای پرتابل و دقیق سری Valor 5000

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای دقیق و پرتابل سری FD

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای دقیق و پرتابل سری Valor 2000

اطلاعات بیشتر

ترازوهای پرتابل سری Valor 3000

اطلاعات بیشتر

ترازوهای دقیق و پرتابل سری NV ، NVL ، NVT

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای پرتابل سری Valor 1000

اطلاعات بیشتر

ترازوهای پرتابل سری SPU

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای پرتابل سری TA

اطلاعات بیشتر

ترازوهای صنعتی سری EB

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای صنعتی مدل CKW

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای صنعتی و پرتابل سری Catapult

اطلاعات بیشتر

ترازوی رطوبت سنج Advance  MB 45

اطلاعات بیشتر

ترازوی رطوبت سنج Basic 

MB 35

اطلاعات بیشتر

 

ترازوی رطوبت سنج Basic 

MB 25

اطلاعات بیشتر

ترازوهای مکانیکی

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای سه نرده ای طرح قدیم

اطلاعات بیشتر

 

ترازوهای سه نرده ای طرح جدید

اطلاعات بیشتر

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


دیدگاه خود را بیان کنید