واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی,فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد ازمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی مرک آلمان,مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی ازمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی ازمایشگاهی سیگما,نمایندگی مواد شیمیایی سیگما,قیمت مواد شیمیایی سیگما,فروش محیط کشت ازمایشگاهی,فروش نانو ذرات,فروش حلال شیمیایی,فروش تیترازول ها,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی مرک,فروش مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی merck,مواد شیمیایی سیگما,مواد شیمیایی sigma,فروش مواد شیمیایی سیگما,فروش مواد شیمیایی sigma,قیمت مواد شیمیایی sigma,مواد شیمیایی آلدریچ,مواد شیمیایی aldrich,فروش مواد شیمیایی آلدریچ,فروش مواد شیمیایی ALDRICH,قیمت مواد شیمیایی الدریچ,قیمت مواد شیمیایی ALDRICH,نانوذرات,فروش نانوذرات,قیمت نانوذرات,پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیگما,Poly sodium 4-styrenesulfonate,سدیم پلی اکریلات,فروش سدیم پلی اکریلات سیگما,سولفات روی 7 آبه,فروش سولفات روی 7 آبه مرک,سدیم بی تارتارات مونو هیدرات,فروش سدیم بی تارتارات مونو هیدرات ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما,آلژینیک اسید سدیم سالت,فروش آلژینیک اسید سدیم سالت ,متیل سلولز,فروش متیل سلولز سیگما,کلرید منیزیم 6 آبه,فروش کلرید منیزیم 6 آبه مرک,کاتالاز,فروش کاتالاز سیگما,سدیم تنگستات 2 آبه,فروش سدیم تنگستات 2 آبه مرک,2 برومو ایزو بوتیریل برومید,فروش 2 برومو ایزو بوتیریل برومید مرک,اتیل متیل کتون,فروش اتیل متیل کتون مرک,آمونیوم پراکسو دی سولفات,فروش آمونیوم پراکسو دی سولفات مرک,گلیسیرول 85%,فروش گلیسیرول 85% مرک,کربنات سدیم 10آبه,فروش کربنات سدیم 10آبه مرک,استالدهید,فروش استالدهید مرک,دی متیل سولفوکساید,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,گرافیت ,فروش گرافیت سیگما,دی متیل سولفوکساید ,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,فرمامید,فروش فرمامید,پرکلریک لسید,فروش پرکلریک اسید مرک,پتاسیم هیدروژن فتالات,فروش پتاسیم هیدرژن فتالات مرک,استاندارد منیزیم,فروش استاندارد منیزیم مرک,استاندارد کلسیم,فروش استاندارد کلسیم مرک,2 مرکاپتو اتانول,فروش 2 مرکاپتو اتانول سیگما,سدیم دی سولفیت,فروش سدیم دی سولفیت مرک,پتاسیم هیدروکساید ,فروش پتاسیم هیدروکساید مرک,اسید نیتریک 65% ,فروش اسید نیتریک 65% مرک,پتاسیم یدید,فروش پتاسیم یدید مرک

انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط های کشت از کمپانی های مرک (MERCK) ، سیگما (SIGMA) ، شارلو (SCHARLOU ) ، کیولب (QUELAB) و کارلو (CARLO)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

شرکت کیان پرتو تجهیز با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

در ذیل به بخش کوچکی از این اقلام اشاره می گردد .

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند :

Merck ,Sigma&Aldrich  , Acros , Scharlou , Qlab , Carlo

 

1- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ  sigma aldrich

2- فروش انواع آنزیم ها و نانو ذرات

3-  فروش مواد شیمیایی  شارلو Scharlou

4- فروش مواد  شیمیایی کارلو  Carlo

5- فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت Merck

6-فروش و واردات از کمپانی اکروس Acros

7- فروش محیط کشت مرک ، کیولب و بایولایف

 

 

پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیکلوهگزان ایزو پروپیل تیتانات 4  برومو بنزالدهید    
تری اتیل فسفات ypd آگار بوتانول BDH / HPLC پترولیوم بنزن
n هپتان دکستروز n  دکان n هگزان HPLC
آسپارتام مالت اکسترکت 2 فلورو بنزالدهید 1 و 3 بوتاندیول
3 تری اتوکسی سیلیل پروپیل امین پنی سیلین g سدیم سالت اتانول آمین اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر
لینولئیک اسید الاژیک اسید آمونیوم آیرون سولفات 2 باریم کربنات
کلرید مس 2 آبه استویوساید هیدرات پتاسیم یدید پلی اتیلن گلایکول
پالمیتیک اسید آلبومین سفیده تخم مرغ سدیم دی سولفیت سلنیم میکسچر
اولئیک اسید کد O1630 4 هیدروکسی بنزوئیک اسید سیلیکاژل کروماتوگرافی سولفات آهن 2
اولئیک اسید کد O1008 دی کاروون سولفات مس سولفید سدیم
ریفامپیسین آمونیوم مولیبدات کلرال هیدرات کلرید نیکل
استونیتریل کلرامفنیکول پتاسیم کلراید آمونیاک
اتیلن دی امین مس 2  کلرید آهن3 انیدرید فتالیک بنزوات سدیم
سدیم هگزامتافسفات پیررول تیتانیم دی اکساید پلی اتیلن گلایکول
ان و ان متیلن دی اکریلامید

B گالاکتوسیدازg5635

سدیم دی هیدروژن فسفات سود مرک
متانول 106007 B گالاکتوسیدازg5160 سولفات منیزیم خشک سی سند
استونیتریل پلی میکسین b سولفات سالت کلرامین T گلوکز انیدرید
بروموفرم اسید سوکسینیک آمونیوم سریم نیترات ایمیدازول
سیکلوهگزان بوتیل هیدروکسی تولوئن پتاسیم سولفات تری فتالدی آلدهید
اس سولفام  اکتانول دو دسیل بنزن سولفونات سدیم کلراید
ساخارین n آمیل الکل لیتیم کربنات منیزیم نیترات
فرمالدهید سدیم استات تری هیدرات آلانین اکسید آهن 3
گلوتاردیالدهید کد 820603 مرک پتاسیم هگزا سیانو فرات 3آبه بنزو فنون پتاسیم هگزا سیانو فرات
سدیم بروماید سدیم تیو سولفات محلول تری فنیل فسفین تیو سولفات سدیم
استیک اسید پتاسیم تیو سیانات سولفات کادمیم گلیکولیک اسید
دی پتاسیم هیدروژن فسفات پکتین هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید انیدرید مالئیک
اوریک اسید سدیم کربوکسی متیل سلولز آمونیوم استات آب اکسیژنه
پراکسیداز هیدروکلریک اسید 37% ساکاروز سدیم پراکساید
نیترات پتاسیم سدیم هیدروکساید سولفات سدیم سولفید سدیم
هیدروژن پراکساید 30% پتاسیم کلرید کلرید کروم L تارتاریک اسید
فنل کد P1037 هیدرازین هیدرات ادتا برم مایع
اسید بوریک 1-بوتانول پرمنگنات پتاسیم سدیم استات خشک
4 آمینو آنتی پیرین n-هگزان سدیم نیتریت سولفات روی هپتا هیدراته
فنل کد 822296 مرک ایزو فوران دی ایزوسیانات سولفات منیزیم کلرید آهن 3
فنل کد 100206 مرک تویین85 نیترات بیسموت 3 پالادیم بلک
فنل کد 100201 مرک اسپن80 تری بوتیل فسفیت 4 تولوئن سولفونیل کلراید
2 و 6 دی هیدروکسی استوفنون لانتانیوم تری اکساید اکسید جیوه قرمز پتاسیم بور هیدرید
ا بروموبوتان 2-اتیل هگزیل امین تمد سدیم تترا فلورو بورات
2 , 2 , 6 , 6 تترامتیل پیپریدین 1 اکسیل n-هگزا دکان متا اکریلیک اسید نفتالن دی سولفونیک
گلوتاردیالدهید 814393 محلول تترا متیل بنزیدین 2 پنتانول 4 آمینو فنول
استون هگزیل استات استاندارد فلورید بوتیل هیدروکسی تولوئن
پلی وینیل الکل P1763 سیگما اکتیل امین دی بنزیل آمین سولفات جیوه
دی اتیل اتر تیوفن متیلن بلو بافر هیدروئین
وانیلیک اسید اکریلامید اتیل مالونیل کلراید بوران دی متیل سولفید
اتانول کد 100983 پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات 2 کلرو بنزالدهید 2 و 4 نفتالن دیول
اتیل استات لاکتوز مونو هیدرات اتیل مورفولین برمو بنزن
تتراهیدروفوران کد 108101 سدیم آزید تری متوکسی متیل سیلان سدیم پراکساید
تری اتیل سیترات

N-تترا متیل اتیلن دی امین 

هماتوکسیلین P بنزوکینون
رتینوئیک اسید

2 هیدروکسی 5 نیترو بنزال دهید

2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول 3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین
کلروفرم کد 102445

2-برومو اتانول

2 و 5 دی کلرو فنول تترا پروپیل آمونیوم بروماید
کلروفرم کد 102431

تری بوتیل فسفات

سولفولان هگزا متیلن دی سیلازان
1 کلرونفتالن سدیم پلی اکریلات 1 نفتول بنزین 2 فلورو بنزالدهید
تریپتیک سوی براث  سولفات روی 7 آبه S سک بوتانول 4 ترت بوتیل آنیلین
دی متیل سولفوکساید سدیم بی تارتارات مونو هیدرات اتیلن کربنات استایرن
1 و 4 دی اکسان آلژینیک اسید سدیم سالت ایندول پالادیم کلراید
پلی دی متیل سیلوکسان متیل سلولز پتاسیم تلوریت پودر آهن
کیتوسان کلرید منیزیم 6 آبه تنگستو سیلیسیک اسید دی مدون
تترا هیدرو فوران 108114 کاتالاز زیرکونیوم اکساید سولفات جیوه
بروموبنزن سدیم تنگستات 2 آبه فسفو تنگستیک اسید فنل فتالئین
فلز منیزیم 2 برومو ایزو بوتیریل برومید کیتوسان لیتیم کلراید
کلرید بیسموت اتیل متیل کتون هگزا متیل دی سیلازان 3 برمو پروپیل فتالیمید
3 کلروبنزوئیک اسید آمونیوم پراکسو دی سولفات 1 فنیل 1 پروپانال 2 فنیل پروپانالدهید
3- 2,3 اپوکسی پروپوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان گلیسیرول 85% R سک بوتانول 4 نیترو بنزیل الکل
دی بوتیل فتالات کربنات سدیم 10 آبه 1 و 4 فنیلن دی امین 3 و 5 دی متیل پیرازول
تترا هیدرو فوران خشک استالدهید اکسید نیکل ال سیستئین
کلرو متیل تری متیل سیلان فنیل برونیک اسید برمید مس 2 پالادیم استات
اسید سولفوریک گرافیت تترا بوتیل آمونیوم بروماید دی بوتیل تین اکساید
2 دی متیل آمینو اتیل متا اکریلات دی متیل سولفوکساید سدیم آلژینات سولفات نقره
متا اکریلیک اسید فرمامید کربو فوران کلرید کبالت
2 هیدروکسی اتیل متا اکریلات پرکلریک اسید موراکساید نین هیدرین
پلی کاپرولاکتون پتاسیم هیدروژن فتالات 1 متوکسی 2 پروپیل استات 2 آمینو اتیل آمینو
آکریلیک اسید استاندارد منیزیم اتیلن دی آمین استیل استون
دی اتیلن تری آمین استاندارد کلسیم بنزو نیتریل بی سولفیت سدیم
اوره سیگما پتاسیم یدید پیریدین دو دسیل الکل
دی اتیل اتر 100929 اسید نیتریک 65% دی کلرو متان کروماتوگرافی زایلن
تری اتیل آمین پتاسیم هیدروکساید نیترو بنزن P آنیزیدین
تولوئن 108325 مرک سدیم دی سولفیت 1 و 4 بوتان دیول آنیلین
متانول 106012 مرک 2 مرکاپتو اتانول اکسید منگنز بافر 7
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر بنزیل الکل پتاس الکلی پروپیلن کربنات
بافر پپتون واتر تتراکلرید کربن دی اتیل آمین دی کلرو استیک اسید
دی اتیل اتر 100921 دی متیل سولفوکساید خشک فرمیک اسید کارل فیشر
سدیم دو دسیل سولفات لاکتیک اسید اتیل استات استیک اسید
4 هیدروکسی استانیلید پنتان دی کلرومتان فرمامید
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید نیترات مس 2 2 پروپانول 4 نیترو بنزوئیک اسید
محلول امونیوم سولفید پی تولوئیدین سیکلوهگزانول فلوریدریک
سدیم فسفات کلرید منیزیم هیدرازین هیدرات پلیت آلومینیوم
فروکتوز فهلینگ A و B استئاریک اسید تیتانیم تری کلراید
سیستامین دی هیدرو کلراید ید مونو کلراید هگزا فلورو ایزو پروپانول کربوکسی متیل سلولز
معرف اکسیداز فسفروس تری بروماید سولفانیلیک اسید تری متیل کلرو سیلان
پتاسیم هگزا سیانو فرات هگزا متیل سیلوکسان ناتامایسین بنزن
ترت بوتانول فروئین 4 آمینو نفتول سولفونیک اسید نشاسته
تری اتیل فسفات برموفرم بروماین تری سدیم سیترات
پلی وینیل بوتیرال هیدروکسیل آمین هیدروکلراید مورفولین کربن اکتیو
تویین20 دی سدیم تترا بورات استات روی دی فنیل کاربازید
تویین60 توئین 20 و 80 تری فلورو استیک اسید نیترو بنزالدهید
اگزن برمو بنزالدهید تیتانیم تترا کلراید تیتانیوم تری کلراید
سیکلوهگزان هیدروکینون آمیدو بلک 2 برمواتیل فتالیمید
سدیم کلرو استات 1 و 10 فنانترولین 2 متوکسی استوفنون 2 مرکاپتو اتانول
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 2 متوکسی استوفنون 4 آمینو بنزو تری فلوراید 4 نیترو آنیلین
کولین کلراید اگزالیل کلراید پارافیلم تری فلورو استیک اسید
بتائین بوتیل اکریلات 4-هیدروکسی بنزوئیک اسید ایزوفوران
پتاسیم فسفات مونو بازیک تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات کلروتری متیل سیلان 1و4 دی برمو بوتان
پتاسیم دی هیدروژن فسفات 1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان اکروئیل کلرید اتیل فرمات
پتاسیم فسفات دی بازیک دی بوتیلتین دیلاروئات 3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین هایومین
اتام بوتول دی هیدروکلراید سیلیکاژل نرمال اکتان متانولHPLC
ایزونیازید نرمال هپتان تارتاریک اسید کلرید کلسیم
تیترازول نیترات نقره 0.1 کلرید آمونیوم سدیم تترا بورات سدیم آسکوربات
پلیت کانت آگار ریبوفلاوین پلی اتیلن گلیکول گلایسین
دکستروز آگار اسید آسکوربیک آب HPLC هگزادکان نرمال
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر 1و3-سیکلوهگزان دیون 3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان 4'-هیدروکسی استوفنون

بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث 

2-آمینوبنزوتیازول 2-آمینو-2-متیل-1-پروپانول بنزیل برومید

مانیتول سالت فنل رد آگار

دی وینیل بنزن فهلینگA فهلینگ B

فلوید تیو گلیکولات مدیوم 

هیدروکینون فولین گلوتارآلدهید

برین هارت اینفیوژن براث 

ترشیو بوتیل آمین پیپیرازین متاکرلیک اسید
سولفات مس 5 آبه اکرلیک اسید مالئیک انیدرید هیدروکسید هیدرازینیوم
سدیم هیدروکساید o- کروزول 2-فنیل اتانول

2-آمینوپیریدین

تریپتون واتر 1و2و4-تری کلروبنزن 2-کلروبنزیل کلرید

آکریل آمید

ال بی براث تیتانیوم کلرید 2و3-دی متیل آنیلین سدیم آزید
کلرید کلسیم 2 آبه فورفورال نیترات نقره نیترات لانتانیوم
اسپن 60 بنزوتریازول تترامتیل اتیلن دی آمین تری متوکسی متیل سیلان
دی سوربیتول آلومینیوم بوتیلات تری اتیل آمین تترا اتیل اورتو سیلیکات
استارچ بورن دی متیل سولفید پروپارژیل بروماید اتیل مالونیل کلراید
تیتانیوم ایزوپروپوکساید یدومتان دوتره دی فنیل پیکریل هیدرازین کیتوزان
گوایکول ایزوبوتیریل کلراید BTSFA کربوفوران
هیدروژن پروکساید سولوشن تری اتیل فسفیت 2-پیریدین کربالدهید هگزا دسیل متوکسی سیلان
2 تیوباربیتوریک اسید      

 

تمام تلاش ما بر اینست که مواد مورد نیاز شما محققین و اساتید گرامی با کیفیتی مطلوب در اسرع وقت به دستتان برسد.

و بسیاری محصولات دیگر که برای اطلاع از آنها می توانید با همکاران مجرب ما در این بخش تماس حاصل فرمایید .


دیدگاه خود را بیان کنید