انواع رفرکتومترهای چشمی و دیجیتال

فروش رفرکتومتر,فروش رفرکتومتر آزمایشگاهی,رفرکتومتر آزمایشگاهی,فروش رفرکتومتر چشمی,رفرکتومتر چشمی آزمایشگاهی,رفرکتومتر چشمی,فروش رفرکتومتر دیجیتال,فروش رفرکتومتر دیجیتال آزمایشگاهی,رفرکتومتر دیجیتال آزمایشگاهی,فروش رفرکتومتر پرتابل,رفرکتومتر ازمایشگاهی پرتابل,فروش رفرکتومتر رومیزی,رفرکتومتر ازمایشگاهی رومیزی,نمایندگی کمپانی آتاگو,کمپانی ATAGO,نمایندگی کمپانی ایندکس,کمپانی INDEX,نمایندگی کمپانی MT کره,کمپانی ام تی کره,قیمت رفرکتومتر چشمی,قیمت رفرکتومتر دیجیتال,قیمت رفرکتومتر پرتابل,قیمت رفرکتومتر رومیزی,رفرکتومتر,رفرکتومتر ازمایشگاهی,رفرکتومتر دیجیتال,رفرکتومتر پرتابل,رفرکتومتر رومیزی,رفرکتومتر اتوماتیک,رفرکتومتر ایندکس,رفرکتومتر آتاگو,رفرکتومتر MT,فروش رفرکتومتر ازمایشگاهی,فروش رفرکتومتر اتوماتیک,فروش رفرکتومتر آتاگو,فروش رفرکتومتر ایندکس,فروش رفرکتومتر MT,قیمت رفرکتومتر,قیمت رفرکتومتر آزمایشگاهی,قیمت رفرکتومتر ازمایشگاهی,قیمت رفرکتومتر اتوماتیک,قیمت رفرکتومتر آتاگو,قیمت رفرکتومتر ایندکس,قیمت رفرکتومتر MT,نمایندگی فروش رفرکتومتر آتاگو,نمایندگی فروش رفرکتومتر ایندکس,نمایندگی فروش رفرکتومتر MT,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات ازمایشگاهی,فروش تجهیزات آزمایشگاهی,فروش تجهیزات ازمایشگاهی,قیمت تجهیزات آزمایشگاهی,قیمت تجهیزات ازمایشگاهی,ترازوی آزمایشگاهی,ترازوی ازمایشگاهی,فروش ترازوی آزمایشگاهی,فروش ترازوی ازمایشگاهی,قیمت ترازوی آزمایشگاهی,قیمت ترازوی ازمایشگاهی,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی ازمایشگاهی,مواد شیمیایی مرک,فروش مواد شیمیایی مرک,قیمت مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی سیگما,فروش مواد شیمیایی سیگما,قیمت مواد شیمیایی سیگما

انواع رفراکتومترهای چشمی ، دیجیتال ، پرتابل و رومیزی ازکمپانی های آتاگو (ATAGO) ، ایندکس(INDEX) ، MT کره

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع رفراکتومترهای چشمی ، دیجیتال ، پرتابل و رومیزی ازکمپانی های آتاگو (ATAGO) ، ایندکس(INDEX) ، MT کره

 

 

ایندکس

       

 

رفرکتومترهای دیجیتال پرتابل سری DR

اطلاعات بیشتر

 

رفرکتومترهای دستی سری REF

اطلاعات بیشتر

 

رفرکتومترهای رومیزی جنرال سری GPR12-70

اطلاعات بیشتر

 

 

رفراکتومترهای دما بالا سری GPR 12-70E

اطلاعات بیشتر

 

رفرکتومترهای با کنترل دما سری TCR 15-30

اطلاعات بیشتر

 

رفرکتومتر با کنترل الکترونیکی دما پلتیر سری PTR300

اطلاعات بیشتر

 

رفرکتومترهای سری

TMR 33-37

اطلاعات بیشتر

 

 

     

 

آتاگو

 

       

 

رفراکتومتر دیجیتالی دستی (0-85 درصد) مدل PAL-α

اطلاعات بیشتر

 

رفراکتومتر چشمی (58-90درصد) مدل Master-3α

اطلاعات بیشتر

 

رفراکتومتر چشمی (0-90 درصد) مدل HSR-500

اطلاعات بیشتر

 

رفراکتومتر چشمی (12-30%) مدل HHR-2N

اطلاعات بیشتر

 

رفراکتومتر چشمی (0-33 درصد) مدل Master-α

اطلاعات بیشتر

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


دیدگاه خود را بیان کنید