انواع سمپلرهای ساده و متغیر

فروش سمپلر ساده,فروش سمپلر ساده آزمایشگاهی,سمپلر ساده آزمایشگاهی,فروش سمپلر متغیر,فروش سمپلر متغیر آزمایشگاهی,سمپلر متغیر آزمایشگاهی,فروش پی پت فیلر,فروش پی پت فیلر آزمایشگاهی,پی پت فیلر آزمایشگاهی,نمایندگی کمپانی اپندورف,کمپانی EPPENDORF,نمایندگی کمپانی کپ,کمپانی CAPP,نمایندگی کمپانی بایوهیت,کمپانی BIOHIT,قیمت سمپلر ساده,قیمت سمپلر متغیر,قیمت پی پت فیلر,سمپلر,سمپلر آزمایشگاهی,سمپلر ازمایشگاهی,سمپلر میکروبیولوژی,سمپلر ثابت,سمپلر متغیر,سمپلر تک کاناله,سمپلر ساده تک کاناله,سمپلر متغیر تک کاناله,سمپلر تک کاناله ثابت,سمپلر تک کاناله متغیر,سمپلر تک کاناله PCR,سمپلر متغیر PCR,سمپلر قابل اتوکلاو,پیپت فیلر,پیپت فیلر آزمایشگاهی,پیپت فیلر ازمایشگاهی,فروش سمپلر,فروش سمپلر آزمایشگاهی,فروش سمپلر ازمایشگاهی,فروش سمپلر تک کاناله,فروش سمپلر تک کاناله ثابت,فروش سمپلر تک کاناله متغیر,فروش سمپلر ساده تک کاناله,فروش سمپلر متغیر تک کاناله,فروش سمپلر تک کاناله PCR,فروش سمپلر متغیر PCR,سمپلر CAPP دانمارک,فروش سمپلر CAPP دانمارک,فروش پیپت آزمایشگاهی,فروش پیپت ازمایشگاهی,فروش پیپت فیلر,فروش سمپلر قابل اتوکلاو,قیمت سمپلر,قیمت سمپلر آزمایشگاهی,قیمت سمپلر ازمایشگاهی,قیمت سمپلر ثابت,قیمت سمپلر تک کاناله,قیمت سمپلر تک کاناله ساده,قیمت سمپلر تک کاناله متغیر,قیمت سمپلر تک کاناله ثابت,قیمت سمپلر ساده تک کاناله,قیمت سمپلر متغیر تک کاناله,قیمت سمپلر ثابت تک کاناله,قیمت سمپلر میکروبیولوژی,اکوپیپت,فروش اکوپیپت,قیمت اکوپیپت,قیمت سمپلر قابل اتوکلاو,سمپلر CAPP,فروش سمپلر CAPP,قیمت سمپلر CAPP

انواع سمپلرهای ساده و متغیر و پی پت فیلر از کمپانی های اپندورف (EPPENDORF) ، CAPP ، بایوهیت (BIOHIT)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع سمپلرهای ساده و متغیر و پی پت فیلر از کمپانی های اپندورف (EPPENDORF) ، کپ ( CAPP ) ، بایوهیت (BIOHIT)

 

 

کپ

 

       

 

سمپلر آزمایشگاهی متغیر مخصوص PCR رنج 0.2UL - 2UL

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 200ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت ست سه تایی در حجمهای 20,50,100 UL 

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 5000ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 30ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله متغیر

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی متغیر مخصوص PCR رنج 10-0.5 UL

اطلاعات بیشتر

 

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 500ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله متغیر 5-1 ml

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت دارای ست سه تایی ولوم کنترلر در حجمهای ul 1,5,10 

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 25ul 

اطلاعات بیشتر

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 50ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی متغیر مخصوص PCR رنج 20-2 UL

اطلاعات بیشتر

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 10ul

اطلاعات بیشتر

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت دارای ست سه تایی 200,500,1000

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 100ul

اطلاعات بیشتر

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 20ul

اطلاعات بیشتر

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 1ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله ثابت 5ul

اطلاعات بیشتر

سمپلرآزمایشگاهی تک کاناله متغیر 2ul-20ul

اطلاعات بیشتر

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله متغیر 5ul-50ul

اطلاعات بیشتر

 

سمپلر آزمایشگاهی تک کاناله 0.5ul-10ul

اطلاعات بیشتر

       

 

 

اپندورف

       

 

سمپلرهای آزمایشگاهی ثابت و متغیر

اطلاعات بیشتر

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


دیدگاه خود را بیان کنید