انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژ

فروش سانتریفیوژ,سانتریفیوژ ازمایشگاهی,فروش میکروسانتریفیوژ,میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی,نمایندگی کمپانی هتیش,کمپانی HETTICH,نمایندگی کمپانی سنتریون,کمپانی CENTURION,قیمت سانتریفیوژ ازمایشگاهی,قیمت میکروسانتریفیوژ ازمایشگاهی,سانتریفیوژ,سانتریفیوژ آزمایشگاهی,میکروسانتریفیوژ,میکروسانتریفیوژ ازمایشگاهی,فروش سانتریفیوژ آزمایشگاهی,فروش سانتریفیوژ ازمایشگاهی,سانتریفیوژ رومیزی,فروش سانتریفیوژ رومیزی,فروش میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی,فروش میکروسانتریفیوژ ازمایشگاهی,فروش میکروسانتریفیوژ رومیزی,قیمت سانتریفیوژ,قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی,سانتریفیوژ هتیش,فروش سانتریفیوژ هتیش,قیمت سانتریفیوژ هتیش,قیمت میکروسانتریفیوژ,قیمت میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی,قیمت میکروسانتریفیوژ رومیزی,قیمت میکروسانتریفیوژ هتیش

انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژهای مختلف از کمپانی های هتیش (HETTICH) و سنتریون (CENTURION)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژهای مختلف از کمپانی های هتیش (HETTICH) و سنتریون  (CENTURION)

 

هتیش 

       

سانتریفیوژ رومیزی مدل EBA20

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ رومیزی مدل ROTOFIX 32A

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ (سل واشر) رومیزی مدل ROTOLAVIT

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت رومیزی مدل HEAMATOKRIT 210

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ روبوتیبک ایستاده آزمایشگاهی مدل ROTANTA 460 ROBOTIC

اطلاعات بیشتر

میکروسانتریفیوژ رومیزی مدل MIKRO120

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ ایستاده آزمایشگاهی مدل ROTIXA 50S/50RS

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل UNIVERSAL320/320R

اطلاعات بیشتر

میکروسانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل MIKRO200/200R

اطلاعات بیشتر

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


دیدگاه خود را بیان کنید