انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژ

فروش سانتریفیوژ,سانتریفیوژ ازمایشگاهی,فروش میکروسانتریفیوژ,میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی,نمایندگی کمپانی هتیش,کمپانی HETTICH,نمایندگی کمپانی سنتریون,کمپانی CENTURION,قیمت سانتریفیوژ ازمایشگاهی,قیمت میکروسانتریفیوژ ازمایشگاهی,سانتریفیوژ,سانتریفیوژ آزمایشگاهی,میکروسانتریفیوژ,میکروسانتریفیوژ ازمایشگاهی,فروش سانتریفیوژ آزمایشگاهی,فروش سانتریفیوژ ازمایشگاهی,سانتریفیوژ رومیزی,فروش سانتریفیوژ رومیزی,فروش میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی,فروش میکروسانتریفیوژ ازمایشگاهی,فروش میکروسانتریفیوژ رومیزی,قیمت سانتریفیوژ,قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی,سانتریفیوژ هتیش,فروش سانتریفیوژ هتیش,قیمت سانتریفیوژ هتیش,قیمت میکروسانتریفیوژ,قیمت میکروسانتریفیوژ آزمایشگاهی,قیمت میکروسانتریفیوژ رومیزی,قیمت میکروسانتریفیوژ هتیش,انواع سانتریفیوژ,سانتریفیوژ centurion,انواع میکروسانتریفیوژ,فروش محصولات centurion,خرید سانتریفیوژ آزمایشگاهی,خرید سانتریفیوژ ازمایشگاهی,سانتریفیوژ سنتریون

انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژهای مختلف از کمپانی های هتیش (HETTICH) و سنتریون (CENTURION)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژهای مختلف از کمپانی های هتیش (HETTICH) و سنتریون  (CENTURION)

 

هتیش 

       

سانتریفیوژ رومیزی مدل EBA20

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ رومیزی مدل ROTOFIX 32A

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ (سل واشر) رومیزی مدل ROTOLAVIT

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ میکروهماتوکریت رومیزی مدل HEAMATOKRIT 210

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ روبوتیبک ایستاده آزمایشگاهی مدل ROTANTA 460 ROBOTIC

اطلاعات بیشتر

میکروسانتریفیوژ رومیزی مدل MIKRO120

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ ایستاده آزمایشگاهی مدل ROTIXA 50S/50RS

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل UNIVERSAL320/320R

اطلاعات بیشتر

میکروسانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل MIKRO200/200R

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ رومیزی ساده و هیتردار صنعتی مدل ROTOFIX 46/46H

اطلاعات بیشتر

سرفیوژ آزمایشگاهی مدل EBA21 

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل ROTANTA 460/460R 

اطلاعات بیشتر

 

میکروسانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل MIKRO220/220R 

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی ROTINA 380/380R 

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ رومیزی مدل EBA270

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ ساده و یخچالدار رومیزی مدل ROTINA 420/420R 

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ یخچالدار بانک خون مدل ROTOSILENTA 630RS

اطلاعات بیشتر

   

 

سنتریون

       

 

سانتریفیوژ هماتوگریت ۲۰۱۰H

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ (سرفیوژ) ۲۰۳۰

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ 2040

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ 2041

اطلاعات بیشتر

سانتریفیوژ سیتولوژی 2050

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ سیتولوژی 1030D

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ C2004

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ C2006

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ C2012

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ C2041

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ CR2000

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ CR4000

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ سیتولوژی CYT04

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ سیتولوژی CYT12

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ K2042

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ E20B1

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ E22B9

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ E25B5

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ K2015

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ K2042

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ K2045

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ K2080

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ K220

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ k240

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ K241

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ K241R

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ K243

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ K243R

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ  PRO VET-SERUM

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژ PRO-CYT

اطلاعات بیشتر

 

 

سانتریفیوژ کلینیکال PRO-HOSPITAL

اطلاعات بیشتر

 

سانتریفیوژPRO-PRP

اطلاعات بیشتر

   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


دیدگاه خود را بیان کنید