انواع هات پلیت آزمایشگاهی

فروش هات پلیت,فروش هات پلیت ازمایشگاهی,هات پلیت با مگنت,فروش هات پلیت با مگنت ازمایشگاهی,فروش شیکر,فروش شیکر آزمایشگاهی,شیکر آزمایشگاهی,فروش هموژنایزر,فروش هموژنایزر آزمایشگاهی,هموژنایزر آزمایشگاهی,فروش آسیاب آزمایشگاهی,آسیاب آزمایشگاهی,نمایندگی کمپانی آیکا,کمپانی IKA,نمایندگی کمپانی دراگون,کمپانی DRAGON,نمایندگی کمپانی جیسیکو,کمپانی JISICO,مگنت آزمایشگاهی,فروش مگنت آزمایشگاهی,مگنت تفلونی آزمایشگاهی,قیمت هات پلیت,قیمت هات پلیت آزمایشگاهی,قیمت مگنت آزمایشگاهی,قیمت شیکر آزمایشگاهی,قیمت هموژنایزر آزمایشگاهی,قیمت آسیاب آزمایشگاهی

انواع هات پلیت با مگنت ، شیکرهای مختلف ، هموژنایزر ، آسیاب آزمایشگاهی و .. از کمپانی های آیکا (IKA) و دراگون (DRAGON) ، جیسیکو (JISICO)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع هات پلیت با مگنت ، شیکرهای مختلف ، هموژنایزر ، آسیاب آزمایشگاهی و .. از کمپانی های آیکا (IKA) و دراگون  (DRAGON) ، جیسیکو (JISICO)

 

 

آیکا

       

 

هات پلیت صفحه سرامیکی 

اطلاعات بیشتر

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


دیدگاه خود را بیان کنید