ظروف آزمایشگاهی از جنس تفلون(PTFE)

ظروف تفلونی از کمپانی cowie قابلیت تحمل گرمایی بالا را دارا می باشد. ...

ظروف تفلونی از کمپانی cowie قابلیت تحمل گرمایی بالا را دارا می باشد. ...

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

hjkfh.jkhfkhdf

sighkshfkh

sdgkjklsdj


دیدگاه خود را بیان کنید